Etätyö tietokoneella ei ole vain videopalavereja. Suurin osa työstä keskittyy normaaliin askareeseen, asiakirjojen käsittelyyn, normirutiineihin, kuten laskujen käsittelyyn. Microsoft Teams tuo nämä asiat helposti kotitoimistoon, mutta ei muuta välttämättä käsittelyä sujuvaksi. — 23.4.2020


Teams palaveriin kutsuttu tiimi muodostaa luonnollisen kokonaisuuden, minkä voi ajatella myös dokumenttien käyttöoikeusryhmänä. Siksi Teams ryhmiä kannattaa ajatella kokonaisuuksina, joissa käsitellään tiettyjä asioita ja dokumentteja ja nämä jaetaan kanaviksi. Vaikka kanavien oikeuksia voi nyt jo muuttaa Teamsissä, ei kannata tehdä asioita liian monimutkaisiksi. Uusi Teams ryhmä voi olla parempi vaihtoehto.

Tämä myös,koska kokonaisuuden hallinnan kannalta voi olla viisasta tehdä Teams ryhmistä lopulta Sharepoint Hubin osia, joista dokumenttien käsittely lopulta sujuu joustavammin ja se tarjoaa samalla, oikein rakennettuna, nopean näkökulman kokonaisuuteen: Uusiin dokumentteihin ja siihen mitä tällä hetkellä käsitellään yrityksessä.

365:ssä on jo pitkään ollut vaihtoehtoisia tapoja tehdä asioita ja Teams chat näkökulma dokumenttien käsittelyyn voi olla väärä. Koska tiedostoja voi lähestyä usealla eri tavalla, kannattaa usein valita suoraviivaisin. Teams tiedostot voi synkronoida haluttaessa. Teams ryhmistä voi koota omia hubejaan eri tarkoituksia varten ja tarjota nämä näkymät myös käyttäjille.

Ei kannata unohtaa 365 ryhmäominaisuuksia. Jos Teams ryhmä perustuu 365 ryhmään saadaan samaan kokonaisuuteen myös kalenteri ja jakelulistaominaisuudet. Monelle käyttäjälle sähköposti ja jakelulistat on edelleen tärkeä ominaisuus.

Ominaisuudet eivät valu itsestään käyttäjille 365:ssä. Ne pitää tuoda. Ja usein myös tarjoilla. Etätyö tuo uuden merkityksen lähituelle kun tehokkuutta haetaan pilven reunalta.